A--0A-NS - EX - U2-0

Dränering

Dränering

Dränering betyder att man avleder vatten från ett oönskat ställe där vattnet kan förorsaka skada eller mögel till ett område där vattnet är önskvärt. Det finns många områden som dränering används som t.ex. att dränera en husgrund, dränering av en blöt tomt eller trädgård eller att dränera en platta på mark.

Dränering innebär egentligen man leder bort vattnet genom diken, kanaler eller nedgrävda dräneringsrör så att ytvattnet men även ibland grundvattnet inte skapa fukt- och eller vattenansamlingsproblem

Vid alla typer av byggen som t.ex. hus, gator eller vägar är dräningen en viktig del av markarbetet. Dräneringen behöver också vara bra vi alla typer av husgrunder oavsett om det är platta på marken, källare eller krypgrund. För varje typ av byggnad eller grund behöver dräneringen vara anpassad till denna och till omgivande markförhållanden.

Dränering i lerjord

Dränering i lerjord

Att dränera lergjord är mycket viktigt eftersom lerjorden har förmågan att nästan konstant vara fuktig och blöt. Problemet med att lerjorden hela tiden innehåller vatten är att husgrunder hela tiden hålls fuktiga och lätt blir fuktskadade och att mögel snabbt får fäste.

Ifall men är medveren om att en grund är omgärdad av lerjord ska man snarast dränera grunden och lägga ett torrare skikt närmast grunden. Vilken typ av dränering och fuktspärr som du använder kan beror på bland annat på grunden hur omgivningen ser ut.

H-NS - EX - U2-1

Dränera husgrunder

Dränera husgrunder

När du ska dränera en husgrund är det viktigaste att säkerställa att den nya dräneringen gör så att skiktet närmast huset snabbt leder bort regnvatten och ytvatten så att husgrunden håller sig torr. Om inte dräneringen har förmågan att leda bort vattnet effektivt, även i stora kvantiteter, kan huset lätt drabbas av fuktskador eller i vissa fall vattenskador om större mängder vatten rinner in i huset under t.ex. ett skyfall.

De olika husgrunder som bör dräneras är:

  • Källare ska alltid vara väldränerade efter som de kommer garanteras drabbas av fuktproblem.
  • Krypgrunder dom inte är bra dränerade kan lätt orsaka mögelangrepp på t.ex. undersidan av golvet.
  • Torpargrunder som stått i 100 år har ofta en val fungerande kombination av dränering och ventilation. Att sätta ditt en mekanisk ventilation i en fungerande torpargrund kan dock få förödande konsekvenser för fuktigheten under huset.
  • Platta på mark måste också vara bra dränerad eftersom fuktigheten annars stiger upp genom betongplattan och orsakar mögel underifrån.

Det finns de som förespråkar en avfuktare eller sorptionsavfuktare istället för att dränera och avfuktare är bra på att lindra problemen med fukt men det tar inte bort problemet vilket dräneringen gör. En sak som en del tycker är negativt vid en dränering är att inga rabatter bör ligga direkt vid huset eftersom en rabatt ska vara fuktig för att blommorna ska trivas och husväggen ska vara torr för att trivas.

H-NS - EX - U2-2

Grunden för en bra dränering

Grunden för en bra dränering

Det finns fyra delar för att en dränering ska bli lyckad och fungera under lång tid.

Först behövs det något som gör att vattnet nära grunden eller byggnaden som ska dräneras snabbt försvinner och rinner nedåt. För detta används oftast grovt grus eller så kallad makadam.

Får att makadamet skall fungera och inte jord tränga mellan grusbitarna så läggs en fiberduk mellan jorden och makadammet

För att husgrunden ska hålla sig torr ännu bättre kan en fuktspärr läggas närmast huset. Denna fuktspärr eller fuktskydd kan vara en s.k. plattonmatta eller cellplastskivor.

Sist men inte minst behövs vattnet inte bara ledas nedåt via makadammet utan vattnet ska också ledas bort från huset med hjälp av dräneringsrör.


Allt torrt om dränering

Här kan du hitta mer intressant information och relevant fakta om dränering och dräneringsrör men också en del kul och lustiga om att dränera.

H-NS - EX - U2-3


Meny - Dränering
Till förstasidan på www.dranering.topHögst upp på sidanLängst ned på sidan
SverigeUtomlandsFöretagNyheter