A--0A-NS - IL - U2-0

Dränering av källare

Dränering av källare

Hus med källare drabbas av problem med fukt och även översvämning ifall dräneringen inte fungerar. Ägodelar som förvaras i källaren tar luft och kan skadas in det är dåligt dränerat.

Vid dränering av en källare eller källarvägg så grävs cirka en meter av jorden närmst källarväggen bort. För att dräneringen ska bli bra ska jorden grävas bort omkring 50 cm under husets lägsta punkt vilket kan i vissa fall vara 2.5-3.0 meter djupt dike. Du kan gräva detta själv för hand eller med en liten grävare men var medveten om att varje år dör några då jordväggen kollapsar under arbetet.

I botten på detta dike och längs hela jordväggen läggs en fiberduk (kallas även för geotextil) som förhindrar att jord tränger i makadammet eller gruset men även som att jorden inte ska täppa till alla små dräneringshål som finns i dräneringsrören.

På denna stora fiberduk läggs en cirka 2 meter bred annan fiberduk på vilken läggs ett 5 cm tjock lager dräneringsgrus, makadam, placeras. Makadamet ska ha en sen storlek av mellan 10-20 mm.

Ett dräneringsrör placeras på grusbädden och ska leda bort vattnet till någon form av dagvattensystem eller infiltrationsanläggning bestående av en stor stenkista. En del kommuner tillåter dock inte att rör för dränering av regnvatten på mark kopplas till dagvattensystemet.

Dräneringsröret täcks sedan men grus så det ligger cirka 5-10 cm grus på röret som ska dränera. Fiberduken viks sedan över dräneringsröret och gruset så det blir som en strumpa över röret en isolerande grus däremellan.

H-NS - IL - U2-1

Använd fuktspärr vid dränering av källare

Använd fuktspärr vid dränering av källare

Innan man lägger ned dräneringsröret placeras någon typ av fuktskydd/fuktspärr på källarens vägg. Denna fuktspärr kan antingen vara en kall asfalt (använder tidigare), Platonmatta (tät plastmatta), eller skivor av cellplats. Det vanligaste är att man använder de två sistnämnda och ibland en kombination av dessa. Cellplasten har dels en viss vattenisolerande förmåga också mycket bra isoleringsegenskaper och innebär att huset inte bara blir tort av dräneringen men drar också mindre energi. Platonmattan är helt tät vilket bäddar för ett bra fuktskydd. Rekommendationen är att både använda Platonmatta och cellplastskivor.

När fuktspärren och dräneringsröret är på plats är det bara att avsluta dräneringen men att fylla diket med dräneringsgrus/makadam. Återfyll inte med makadam ända upp till marknivån eftersom då måste onödigt mycket vatten tas hand av dräneringen Se istället till att ha en tät jordart överst och låt eventuellt vatten rinna ifrån huset. Högst upp bör ni istället vika över fiberduken och lägga cirka 30 cm av någon tät jordart och lägga fall så att vattnet rinner ut från huset. Jorden ska dock inte läggas hela vägen in till husväggen.

Om du kan tänk att stenlägga eller lägga altan i områden närmast huset (upp till fyra meter bort) ska du vara medveten om att marken kommer sätta sig de närmaste 2 åren med så mycket som 50 cm. Lägg därför inte för mycket tid på en stensättning utan gör den provisorisk.

Kostnad för dränering av källare

Kostnaden för att dränera en källare kan variera mycket beroende på markförhållanden och till vilket hur djupt källaren går och hur långt som behöver grävas. En grov fingervisning är att den kostar mellan 1.000 - 1.500 kr per m³ att dränera en källare. I denna kostnad för dränering ingår då.

Kostnad för dränering av källare
  • Grävning av dräneringsdike runt huset
  • Bortforsling av överbliven jord
  • Isolering av vägg med cellplast och fuktspärr
  • Fiberduk / Geotextilduk
  • Dräneringsrör
  • Dräneringsbrunn
  • Återfyllning med dräneringsgrus / makadam / singel

För dränering av en normalstor villa på 140 m² brukar cirka 130 m³ jord behöva grävas bort vilket innebär en kostnad på 130-180 tusen kronor. Arbetet för denna del brukar hamna på omkring 15 arbetsdagar á 5000 kr vilket är en arbetskostnad på 75.000 kr vara 50% får dras av och är innebär att du ni kan göra ett ROT-avdrag på cirka ½ bbp.

H-NS - IL - U2-2

Allt torrt om dränering

Här kan du hitta mer intressant information och relevant fakta om dränering och dräneringsrör men också en del kul och lustiga om att dränera.

H-NS - IL - U2-3


Meny - Dränering
Till förstasidan på www.dranering.topHögst upp på sidanLängst ned på sidan
SverigeUtomlandsFöretagNyheter